Formål

MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program (REAP) Oslo og Viken skal arbeide for å gjøre regionen til en ledende Nordisk region for innovasjonsdrevet entreprenørskap (IDE) på områder der regionen har komparative fortrinn. Med en forskningsbasert og aksjonsorientert tilnærming, skal prosjektet komme frem til, og implementere 1-3 tiltak som kan bedre vilkårene for innovasjonsdrevne selskaper i regionen.

I perioden november 2018 til juni 2019 vil innsatsen rettes mot å beslutte og utvikle kunnskapsgrunnlag som belygser karakteristikker ved IDE i Osloregionen. Videre vil kjernegruppen og prosjektets referansegruppe i fellesskap prioritere hvilke utfordringer som skal løses og foreslå prosesser for dette. Arbeidet bidra til å skape varige endringer i samspillet mellom sektorer i regionen. Prosjektet skal bruke eksisterende kunnskapsmateriale som utgangspunkt for nye analyser, og i størst mulig grad sørge for at bredden i økosystemet blir hørt.