Bakgrunn

Osloregionen mangler et sterkt og koordinert økosystem for innovasjon. Sammenlignet med andre regioner i Norge, skårer Osloregionen lavere på samarbeid mellom forskningssystem og næringsliv på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.[1] Verdiskapingen fra forskning, innovasjon og entreprenørskap er også lavere enn den totale ressursinnsatsen skulle tilsi. Det er derfor behov for en mer omforent forståelse av hva som kan gjøres for å styrke økosystemet for innovasjon og entreprenørskap i regionen.

Utviklingsprogrammet MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program (REAP) tilbys ved MIT Sloan School of Management. Programmet tar utgangspunkt i Boston-regionens ledende forskning og praksis knyttet til å legge til rette for innovasjonsdrevet entreprenørskap (IDE), gjennom å skape samarbeid på tvers av sektorer. MIT har utviklet rammeverk og metodikk for å analysere og styrke samspillet mellom ulike nøkkelaktører i økosystemet for innovasjon og entreprenørskap.

 

Rammeverket tar utgangspunkt i en pentahelix-modell der samspillet mellom henholdsvis fem sektorer anses for å være avgjørende for å fremme samfunnsmessig og økonomisk utvikling. Disse fem sektorene er entreprenører/gründere, investorer, etablert næringsliv, myndighetene og akademia.

Siden REAP ble etablert i 2012, har MIT hvert år tatt opp nye regioner til programmet. I perioden 2018-2020 deltar Oslo og Viken, som én av åtte regioner globalt. De øvrige regionene som deltar i MIT REAP i samme periode er: Campania (Italia), Århus (Danmark), Guayaquil (Equador), Kentucky (USA), Leeds (England), Monterrey (Mexico) og Sydney (Australia).

Mer informasjon om MIT REAP finner du her

Mer informasjon om MIT REAP cohort 6 finner du her

[1] Herstad, S. J. and T. Sandven (2017). Towards regional innovation systems in Norway? An explorative empirical analysis. Report 2017:8. NIFU. Oslo.