Referansegruppen

Referansegruppen består av regionale og nasjonale partnere fra de fem sektorene i økosystemet. Representantene i referansegruppen har en sentral stemme i utviklingen av regionen. De deltar i prosjektet bl.a. ved å gi innspill til behov og prioriteringer, besvare eventuelle undersøkelser, motta informasjon om prosjektet og således være en guide til kjernegruppens prioriteringer. Det blir gjennomført referansegruppeseminarer som en leveranse i prosjektet.