Program for MIT REAP-seminar 10. april 2019

Hvordan styrke innovasjonsdrevet entreprenørskap i Oslo og Viken?  

Dato: 10. april 2019 kl. 11.00-15.30
Sted: OsloMet – storbyuniversitetet, Pilestredet 42

Oslo og Viken deltar i utviklingsprogrammet REAP ‘Regional Entrepreneurship Acceleration Program’ ved MIT Sloan School of Management (https://reap.mit.edu/). Målet er å bedre forstå regionens styrker og svakheter, og komme fram til strategier og tiltak som kan gjøre regionen til en ledende region i Norden for innovasjonsdrevet entreprenørskap.

Denne våren fokuserer prosjektet på to aktører i økosystemet, gründere og investorer. Vi inviterer deg til et seminar for å diskutere hvordan vi kan nå disse målene. På seminaret får du bedre kjennskap til MIT REAP, og innsikt og synspunkter fra aktører fra næringslivet, akademia, gründere, investorer og myndigheter.

PROGRAM:

10:30-11.00: Registrering og enkel servering

11.00: Kan Oslo og Viken bli en rakett? Her er noen grunner og hindringer.
v/champion for MIT REAP/prorektor for FoU Morten Irgens, OsloMet – storbyuniversitetet.

11.15: Hvordan kan MITs entreprenørskapsprogram videreutvikle Oslo og Viken?
MITs initielle refleksjoner om vår region.

11.20: Økosystemet for innovasjon og entreprenørskap blir gradvis rikere.
Kan utviklingen akselereres? Kjernegruppen i MIT REAP-prosjektet består av representanter fra næringsliv, gründere, akademia, myndigheter og investorer. Her møter du dem og får høre deres refleksjoner.

11.55: Hvilke utfordringer står Oslo og Viken overfor? Diskusjon rundt bordet.

12.10: J-kurvebedrifter og kapitaltilgang i Osloregionen.
v/partner Gjermund Grimsby og seniorøkonom Lars S. Eide i Menon Economics.

12.30-13.00: Pause

13.00: Hvilke utfordringer ønsker regionens gründere å løfte? Refleksjoner fra samtaler med 20 gründere.
v/Ingvild Jøranli og Gry Helene Stavseng, sekretariatet for MIT REAP Oslo og Viken.

13.30: Hvilke muligheter kan best adresseres i samarbeid med og gjennom MIT REAP? Diskusjon rundt bordet.

14.10: Effekter i Oslo og Viken av Innovasjon Norges virkemidler.
v/stipendiat Marte Tobro ved Økonomisk Institutt, UiO.

14:30: Refleksjoner fra en tidligere deltakerregion i MIT REAP.
v/rektor Ari Jónsson ved Universitetet i Reykjavik.

15.10: Hvordan benytte kunnskapen vi har til det beste for regionen?
v/prosjektleder Ingvild Jøranli.

Fasilitator: Gry Helene Stavseng.

Presentasjonene finner du her