Overlevering av anbefalinger

Fylkesråd for næring i Viken, Johan Edvard Grimstad mottar rapporten (foto: Sonja Balci).

Strategien for Oslo og Viken ble overlevert byråd for næring og eierskap i Oslo, Victoria Marie Evensen og fylkesråd for næring i Viken, Johan Edvard Grimstad. Begge formidlet at anbefalingene vil følges opp videre.

Her kan du se opptak fra webinaret.