Styrk økosystemet rundt datadrevne entreprenører

Med bakgrunn i nasjonale og regionale fortrinn innenfor datadrevet innovasjon, har MIT REAP gjennomført en undersøkelse om datadrevne entreprenørers erfaringer med tilgang og bruk av offentlige data i forretningsutviklingen. Les mer om funnene som kom frem i arbeidet her: Brukerreisen.

  • Entreprenørene etterspør bedre oversikt over hvilke offentlige data som finnes
  • Entreprenørene etterspør veiledning og bistand i prosessen med å få tilgang til offentlige data
  • Entreprenørene vektlegger at tilgang til nettverk og kompetanse  gjør prosessen med tilgang og anvendelse enklere og raskere
  • Entreprenørene er ekstra sårbare for ventetid, mangelfulle datasett og uforutsigbarhet, og unngår i enkelte tilfeller å forsøke å få tilgang på grunn av kostnader, kompleksitet i prosessen og utfordringer med kvalitet og struktur i dataene
  • Entreprenørene unngår eller utsetter prosesser med å få tilgang til personsensitive data, da det omfattes som spesielt komplisert, tidkrevende og at det krever spesialkompetanse

Noen av intervjuene indikerer at gründerne ikke engang starter prosessen med å få tilgang til data, fordi det oppleves som en barriere med stor usikkerhet, og flere vet ikke hvor en skal begynne. Noen velger derfor å tilpasse ideen eller å generere dataen selv.

Innsiktsarbeidet er en start, og har gitt innblikk i noen av problemstillingene entreprenørene har. Har du innspill til oss om noen vi bør snakke med, eller kjenner du selv på noen problemstillinger i egen oppstartsbedrift innenfor dette feltet?