Oslo og Viken: Styrk regionens fortrinn innenfor datadrevet entreprenørskap

I MIT REAP-metodikken legges det vekt på at ulike regioner globalt har ulike komparative fortrinn, og at regionale satsninger bør utvikles ut fra disse. Norge er verdensledende når det gjelder kvalitet på offentlige data, med høy tillit i befolkningen og trygge institusjonelle rammer. Oslo og Viken har sterke kunnskapsinstitusjoner, høyt utdannet befolkning,  fysisk nærhet mellom ulike sektorer og institusjoner, og et stadig mer levende oppstartsmiljø. Med Norges og regionens spesifikke styrker som bakteppe, er datadrevet entreprenørskap  identifisert som et område der Oslo og Viken har fortrinn og et uforløst potensial for verdiskaping og innovasjon.