Global innovasjonsworkshop i Leeds, UK

Fv. Ståle Løvbukten, Ingvild Jøranli, Erik Larsen, Liv Karin Larsen, Karianne Melleby, Øyvind Michelsen, Morten Irgens og Amir Sasson. Henning Vold deltok også på workshopen.

Leeds i England deltar også i MIT REAP i perioden 2018-2020. Siste uken i januar var Leeds vertskap for MIT REAP-programmets tredje workshop. Til sammen åtte regioner møttes til læring og erfaringsutveksling. Denne workshopen representerer overgangen til en ny fase av programmet, og regionene beveger seg nå over fra strategiutvikling til implementering av tiltak. Partnerskapet i MIT REAP Oslo og Viken er enige om å styrke arbeidet med datadrevet entreprenørskap regionen, og bidra til å styrke tjenestetilbudet og regionens satsning på dette feltet. Gjennom våren 2020 inviterer vi alle stakeholdere velkommen til å delta i dette arbeidet.