Vil du vite mer om MIT REAP? Se vår oppsummeringsfilm fra seminaret 3. desember

Over hundre nasjonale og regionale aktører var samlet til MIT REAP-seminar i desember. Alle de fem sektorene i økosystemet for innovasjon var godt representert, og bidro aktivt til å diskutere hvordan innovasjonssystemet i Osloregionen kan styrkes. Takk til alle som bidro til å gjøre dagen så innsiktsfull.