Økosystemet samlet til MIT REAP-seminar 3. desember

MIT REAP Oslo og Viken inviterte inn til seminaret “Innovation driven ecosystems in the Oslo region: Insights and Outlooks”. Presentasjonene fra seminaret er tilgjengelig her. Seminaret ble arrangert i samarbeid med det regionale partnerskapet for innovasjon i Oslo og Viken. Til seminaret hadde regionen invitert professor Scott Stern fra MIT Sloan School of Management. Kjerneteamet i MIT REAP Oslo og Viken presenterte ti anbefalinger for å styrke økosystemet for innovasjonsdrevet entreprenørskap i Oslo regionen.

Å øke tilgangen på teknologikompetanse i Osloregionen, samt å øke tilgangen på formell og ikke-formell entreprenørskapsutdanning er sentrale anbefalinger fra arbeidet. Endringer i universitetssektorens rammebetingelser som kan bidra til å mobilisere studenter og tilsatte til mer innovasjonsrettet arbeid ble også drøftet. En av anbefalingene peker også på behovet for å øke tilgangen på livslang læring i regionen. Den samlede anbefalingen fra arbeidet peker på at samspillet i økosystemet i enda større grad bør rettes mot ‘oppstartsøkonomiens’ bidrag til verdiskaping. Nasjonale tall viser at sysselsetting i etablert næringsliv reduseres, til fordel for økt sysselsetting i oppstarsvirksomheter. Med utgangspunkt i dette er det viktig å lytte til oppstartsmiljøenes kunnskaps- og kompetansebehov, og gjennom dette bidra til at flere nye selskaper kan skape arbeidsplasser og bidra til omstilling i regionen.