Strategiworkshop på MIT i Boston

Teamet fra Oslo og Viken sammen med professor Fiona Murray ved MIT.

I juni 2019 deltok kjernegruppen og sekretariatet på strategiworkshop ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston. Denne workshopen definerte overgangen fra aksjonsfase en til aksjonsfase to i REAP – som indikerer at regionen nå går over fra å arbeide med anvendte analyser – til å utvikle strategier og tiltak som skal styrke samspillet i økosystemet.

Les mer

Nytt medlem i kjerneteamet i MIT REAP

Vi ønsker Karianne Melleby fra StartupLab velkommen inn i kjerneteamet i MIT REAP. Karianne har lang erfaring fra det etablerte næringslivet og arbeider nå som direktør for partnerskap ved StartupLab. Karianne har en unik kompetanse og inngående kunnskap om hvordan innovasjonsprosesser drives frem gjennom samarbeid mellom etablerte næringslivsaktører og oppstartsselskaper. StartupLab har vært del av referansegruppen i MIT REAP siden oppstarten i 2018, og vi ser frem til enda tettere samarbeid ved at Karianne blir del av kjernegruppen.

Vil du vite mer om MIT REAP?

Seriegründer Ståle Løvbukten

Innovasjonsdrevet næringsutvikling realiseres gjennom samarbeid som går på tvers av sektorer og kunnskapsmiljøer. I MIT REAP vektlegges samarbeid mellom henholdsvis gründere, myndighetene, det etablerte næringslivet, investorer og akademia som avgjørende for å skape økonomisk og samfunnsmessig utvikling. Se introduksjonsvideo om MIT REAP

Professor Scott Stern ved MIT forteller om REAPs målsetting

Ny analyse av vekstselskaper i Osloregionen

Menon Economics har på oppdrag for MIT REAP gjennomført en analyse av J-kurvebedrifter i Osloregionen. J-kurvebedrifter er oppstartsbedrifter som satser og som har sterkt behov for ekstern risikofinansiering for å vokse. Analysen er en del av kunnskapsgrunnlaget i MIT REAP.
Les mer

Nasjonale og regionale aktører samlet til MIT REAP-seminar

Foto: Skjalg B. Vold.

Onsdag 10. april var nøkkelaktører i Oslo og Viken samlet for å drøfte hvordan det etablerte næringslivet, gründer- og investormiljøet, akademia og myndighetene kan samarbeide for å fremme innovasjonsdrevet næringsutvikling. Kjernegruppen i MIT REAP fortalte om hvilke utfordringer de ønsker å få løst, og hva som motiverer den enkelte til å være med i arbeidet.
Les mer

MIT REAP inviterer til seminar 10. april 2019

10. april 2019 inviterer MIT REAP Oslo og Viken til seminar. På dette seminaret vil vi fortelle mer om MIT REAP og om kartleggingsarbeidet som er gjort til nå. Vi inviterer til diskusjon og dialog om utfordringer i økosystemet slik det fungerer i dag, og hvilke tiltak som kan gjøres for å gjøre Oslo og Viken til enda mer attraktivt sted for gryende vekstselskaper med globalt potensial!

Systematisering av eksisterende kunnskap og nye analyser

Vi er nå inne i første aksjonsfase i MIT REAP. I denne perioden fokuseres det på å utarbeide et godt kunnskapsgrunnlag om utfordringsbildet i regionen. MIT vektlegger at regionen skal fokusere på  to sektorer i økosystemet  – gründere og investorer. I den forbindelse er det gjennomført analyser av tilgang til ekstern kapital for selskaper i Oslo og Viken. Les mer

Vi har intervjuet noen av regionens gründere

I løpet av januar og februar 2019 er det gjennomført intervjuer med Gründere i Oslo og Viken. Gründerne fikk anledning til å fortelle om siner erfaringer med tilgang på kapital, kompetanse, betydningen av møteplasser og om selskapenes fremtidsutsikter. Innsikten fra intervjuene vil legges frem på seminar 10. april 2019, og skal brukes til å utvikle en strategier som kan styrke økosystemet for innovasjonsdrevet entreprenørskap i Oslo og Viken