Sparebank 1 må slutte å bidra til okkupasjon!

En gravemaskin fra Catapillar ødelegger et hus på Vestbredden, Palestina.

NTL OsloMet ønsker ikke at LO gjennom Sparebank 1 skal bidra til okkupasjon og brudd på folkeretten gjennom å legge til rette for investeringer i fond som investerer i selskaper som opererer i okkuperte områder.

Cemex, Hewlett Packard Enterprise, Caterpillar og Alstom er noen av selskapene som er involvert i den israelske okkupasjonsindustrien gjennom leveranser til det israelske militæret og ulovlige bosettinger på Vestbredden. Selskapene inngår i porteføljen til fond som Sparebank 1 tilbyr sine kunder. Vi oppfordrer alle LO-forbund til å be LO om å kreve at Sparebank 1 sperrer alle fond som investerer i okkupasjonen.

Norsk Folkehjelps rapport “Farlige forbindelser II” fra 2016 omhandler norske bånd til den israelske okkupasjonen. Der omtales selskapene som noen av selskapene involvert i virksomhet som bidrar til Israels okkupasjon av de palestinske områdene, og tilhørende brudd på folkeretten og menneskerettighetene.

LO har en ikke ubetydelig aksjepost i Sparebank 1 og sitter også i styret i banken. Denne aktiviteten er direkte brudd på LO og LO-forbunds egne vedtak og uttalelser. Sist fra en uttalelse fra LO-kongressen i 2022 der LO krever at: «norske myndigheter og norsk næringsliv styrker etterlevelsen av folkeretten i konfliktområder, også okkuperte områder. Statens pensjonsfond og norske selskaper må avstå fra all handel og investeringer i selskaper som har eller bidrar til aktiviteter på okkupert område».

LO og LO-forbund må følge opp uttalelsene og vedtakene og kreve at Sparebank1 sperrer alle fond som investerer i selskap som har aktiviteter på okkupert område.

Uttalelse vedtatt av NTL OsloMets styre  1.12.2023

Foto: En gravemaskin fra Caterpillar river et palestinsk hjem i Nablus på Vestbredden. Foto: Michael Loadenthal, CC BY-NC-SA 2.0