Stans innkjøp som bidrar til brudd på menneskerettigheter i okkuperte områder

Israels mur mot Vestbanken.

NTL ber OsloMet stanse innkjøp som bidrar til brudd på menneskerettigheter i okkuperte områder.

NTL ved OsloMet fordømmer voldsutøvelsene mot sivile i Israel og Palestina – Hamas’ brutale angrep og Israels nådeløse gjengjeldelse.

En ufattelig humanitær katastrofe utspilles foran øynene våre. Dette er uakseptabel kollektiv avstraffelse av sivilbefolkningen. Det er alvorlige brudd på folkeretten. Denne krigen og volden må stanses. Norge må bruke sine posisjoner aktivt. Vi må bidra til å få slutt på at et folk lever under okkupasjon og blokade. Kun en rettferdig fred kan stanse volden og bidra til forsoning.

Vi krever:

  • stans invasjon og bombing
  • krigsforbrytelser må straffes
  • avslutt okkupasjon og blokade
  • forby bosettervarer
  • ingen norske våpen til Israel
  • oljefondet ut av okkupasjonen

Vi ber OsloMet stanse innkjøp som bidrar til brudd på menneskerettigheter i okkuperte områder. Vi viser til oppropet for akademisk boikott av Israel, som også er blitt omtalt i Khrono og ber OsloMet støtte akademisk boikott av Israel.

Ingvild Nordang
leder NTL ved OsloMet

Mari Helén Varøy
nestleder NTL ved OsloMet