Tillitsvalgt for NOVA på SVA

NTL-medlemmer på NOVA hadde møte i dag og bestemte at Nina Eriksen blir tillitsvalgt for NOVA på Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA). Nina Eriksen har vært tillitsvalgt for NTL på NOVA de siste årene.Andre saker på dagsorden var regnskap for NTL NOVA 2013, samarbeid med AFI om IDF-saker på SVA, medlemmer til tilsettingsråd og hvordan medlemmene på NOVA skal […]

NTL girer opp til årsmøte

På årsmøtet i mars skal det velges nytt styre for NTL, og valgkomiteen ønsker innspill til nye kanditdater. Ta kontakt med leder for valgkomiteen, Karin Bjørnebo Løvli, for mer informasjon og tips om kandidater. Les mer om NTL NOVA

NTL blogger

Velkommen til den nye bloggsiden til NTL ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Blogger er foreløpig Anders S. Lyng og Nina Eriksen, på vegne av styret ved HiOA.