Lars Gule Foto: John Hughes, HiOA

Lunsjseminar om ekstremisme

Velkommen til NTLs lunsjseminar om ekstremisme den 13. januar 2016. Førsteamanuensis Lars Gule ved Fakultet for lærerutdanning innleder. Gule forsker på radikalisering og ekstremisme og er en aktiv samfunnsdebattant. Sammen med førsteamanuensis Anne Birgitta Nilsen er han fagansvarlig for studieemnet Kunnskap om radikalisering og ekstremisme på HiOA: (http://www.hioa.no/Studies/LU/Evu/Kunnskap-om-ekstremisme-og-radikalisering). NTL tar opp samfunnsrelevante temaer i sin serie med lunsjseminarer. Tidligere har […]

Tjenestemannsloven: Ikke ødelegg noe som fungerer!

Fra NTL-nettsiden: AFI har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, undersøkt hvordan Tjenestemannslovens bestemmelser praktiseres i de statlige virksomhetene. NTL mener det er behov for opplæring av statlige ledere, ikke lovendringer. -Vi håper en samla arbeidstakerside nå står opp for Tjenestemannsloven, sier nestleder Kjersti Barsok. AFI-rapporten Prinsipper og praksis viser at Tjenestemannsloven fungerer etter formål og hensikt. På noen områder […]