Arbeide med et opprykk?

Bloggen er dynamisk
Faglig ansvarlig er førstelektor og instituttleder Vibeke Bjarnø

Denne bloggen er utvikla som støtte for de som skal jobbe mot opprykk til førstelektor, dosent eller professor ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet – storbyuniversitetet. Andre kan selvsagt bruke den i sitt opprykksarbeid, men hver enkelt må alltid sjekke regler og rutiner for opprykk ved egen institusjon, det gjelder også for OsloMet-ansatte.

Det er også lagt ut støttemateriell for de som vil søke en stipendiatstilling og gjennomføre er doktorgrad (PhD). Det vil etter behov bli satt opp seminarer for opprykk hvor de som melder påmeldte får mulighet til å presentere sitt materiale og få tilbakemeldinger/veiledning. Det er tenkt for de som ønsker uavhengig av hvor kort eller langt en har kommer i prosessen. Målet er å støtte personalet der de er på det de har behov for. Vibeke Bjarnø kan kontaktes for diskusjon.

Det å motivere for kompetanseutvikling og opprykk enten via den ene eller den andre karriereveien er viktig for institutt GFU. Det er en bestemmelse om at minst 10% av de lærerkreftene som er tilknytta masternivået skal være professorer eller dosenter. Resten av personalet på masternivå skal i hovedsak være besatt av personer i førstestilling. Så det å arbeide med opprykk handler mer enn om personlig utvikling, det handler også om å sikre at vi fortsatt kvalifiserer til å fortsette med masterutdanning. Nå som GFU skal ekspandere til femårig grunnskolelærerutdanning blir det viktig å sikre ny rekrutering til både første- og toppstillinger ved instituttet.

Hva er forskjellen på de to karriereveiene? Skal du velge å bli førstelektor eller ta en doktorgrad og bli førsteamanuensis? Dosent Simon Michelet har gjort begge deler.
https://www.youtube.com/embed/8oa4iHzYUAg?feature=oembed

Førstelektor og studieleder Bjørn Smestad snakker om forskjeller og likheter mellom de to førstekompetansene.

https://www.youtube.com/watch?v=NznqxrMTPhY?feature=oembed