7. Hva legger sakkyndige utvalg vekt på?

Denne bloggen er utvikla som støtte for de som skal jobbe mot opprykk til førstelektor, dosent eller professor ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet – storbyuniversitetet. Andre kan selvsagt bruke den i sitt opprykksarbeid, men hver enkelt må alltid sjekke regler og rutiner for opprykk ved egen institusjon, det gjelder også for OsloMet-ansatte.

—–

Kommer!

Selv om det foreligger kriterier for de ulike opprykkene, er erfaringa at de sakkyndige utvalgene vektlegger og tolker kriteriene på ulik måte. Er det likevel noe som er gjennomgående? Her kommer det noen erfaringer som går igjen i ulike vurderinger jeg har studert.

Førstelektor:
– Vært med på å endre/videreutvikle praksis? Kan det dokumenteres praksisoverskridelser i de utviklingsarbeidene kandidaten legger ved til vurdering?
– Analytisk kompetanse: Det holder ikke å presentere «sin» historie, den må være reflektert, analytisk og teoretisk fundert. Erfarng tilsier at dette er det enkelst å få til om en er en jevnlig skriver.

Dosent:

Professor: