7. Hva legger sakkyndige utvalg vekt på?

Kommer!

Selv om det foreligger kriterier for de ulike opprykkene, er erfaringa at de sakkyndige utvalgene vektlegger og tolker kriteriene på ulik måte. Er det likevel noe som er gjennomgående? Her kommer det noen erfaringer som går igjen i ulike vurderinger jeg har studert.

Førstelektor:
– Vært med på å endre/videreutvikle praksis? Kan det dokumenteres praksisoverskridelser i de utviklingsarbeidene kandidaten legger ved til vurdering?
– Analytisk kompetanse: Det holder ikke å presentere «sin» historie, den må være reflektert, analytisk og teoretisk fundert. Erfarng tilsier at dette er det enkelst å få til om en er en jevnlig skriver.

Dosent:

Professor: