5. To karriereveier

Denne bloggen er utvikla som støtte for de som skal jobbe mot opprykk til førstelektor, dosent eller professor ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet – storbyuniversitetet. Andre kan selvsagt bruke den i sitt opprykksarbeid, men hver enkelt må alltid sjekke regler og rutiner for opprykk ved egen institusjon, det gjelder også for OsloMet-ansatte.

—–

Hva ligger det i å være annerledes men på nivå med? Førstelektor-/dosentkompetanse versus førsteamanuensis-/professorkompetanse.

Trenger vi to alternative karriereveier? Og hvorfor hender det at noen beveger seg mellom de to karriereveiene? Simon Michelet ble dosent via først å være førstelektor, for så å jobbe videre med utviklingsarbeider. I tillegg har han, før han søkte opprykk til dosent fordypa seg i arbeidet med en doktorgrad. Om siderykk og tilbakerykk.

Dosent Helge Høivik om likheter og forskjeller mellom de to karriereveiene – trenger vi et alternativ?

Er den alternative karriereveien under avvikling?

Denne måten å jobbe på er mer aktuell enn noen gang – det å arbeide med utvikling og endring av praksis og tett kobling mellom utdanning og praksis. Om det så skal presses inn i doktorgrads- og professorløpet er under diskusjon.

Førstelektor og studieleder Vibeke Bjarnø mener vi har behov for et mangfold av kompetanse – vi skal sikre bredde og dybde både i undervisning og i FoU.