9. Hva nå? Stipendiatperioden går mot slutten eller er over, og jeg er ikke ferdig!

Det blir viktig å finne ut hvorfor du ikke er ferdig. Er det en eller flere spesielle årsaker? Står du fast eller har du god kontroll på videre framdrift? Har du ikke det, så snakk med en du stoler på, ikke vent! Det kan være enklere å rydde unna hindringer enn det ser ut til.

Det kan være mange ulike årsaker til at en blir forsinka og ikke får levert avhandlinga i stipendiattida. Erfaring viser at når en først blir forsinka, blir en ofte veldig forsinka. Nytt arbeid har en tendens til å kreve så mye at det blir utfordrende å fullføre og få disputert.

HER vil det komme litt flere råd og tips… det arbeides med en oppgradering av bloggen i mars/april 2019