2. Førsteamanuensis

Denne bloggen er utvikla som støtte for de som skal jobbe mot opprykk til førstelektor, dosent eller professor ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet – storbyuniversitetet. Andre kan selvsagt bruke den i sitt opprykksarbeid, men hver enkelt må alltid sjekke regler og rutiner for opprykk ved egen institusjon, det gjelder også for OsloMet-ansatte.

—–

Ved gjevne mellomrom lyses det ut stipendiatstillinger ved institutt GFU – noe for deg? De vil bli lyst ledig under Ledige stillinger – OsloMet.

For å oppnå tittel som Førsteamanuensis må du har gjennomført en doktorgrad. Dette er beskrevet i §1-4 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Paragrafen inneholder tre punkter du må se nærmere på.

De fleste som gjennomfører en doktorgrad søker først om en stipendiatstilling basert på et prosjekt eller tilknytta et prosjekt, for deretter å søke opptak til et doktorgradsprogram. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har et slikt doktorgradsprogram Utdanningsvitenskap for lærerutdanning – OsloMet. På nettsidene finnes det alt fra beskrivelse av programmet, gjeldende forskrifter, programplan, nyttige verktøy mm.

På nettsidene til fakultetets doktorgradsprogram finnes det en rekke informajon og ressurser. Det kan også nevnes at fakultetet i forkant av utlysninger gjerne arrangerer prosjektsøknadskurs.

Det å utvikle en søknad til en stipendiatstilling, samt opptak til et doktorgradsprogram er tidkrevende, og det er viktig å være forberedt når det kommer relevante utlysninger. Kanskje du allerede har et doktorgradsprosjekt «i magen» som du trenger å diskutere med noen? Ved instituttet har vi 11 forksningsgrupper, ytterligere flere ved fakultetet. Det kan være lurt å ta kontakt med relevante fagpersoner på ditt fagområde. På nettsida til Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) – OsloMet  finner du en oversikt over våre forksningsgrupper og hvem lederne for disse er.

Leder av fakultetets doktorgradsprogram er nå Annette Hessen Bjerke. En tidligere leder, Joron Pihl, er intervjua om doktorgradsprogrammet, hvordan starte opp med søkeprosessen, hun forteller hva som er en god prosjektbeskrivelse og noe mer.

Om doktorgradsprogrammet

Hvordan angripe et ønske om å ta en PhD?

Hva klarere før opptak til et doktorgradsprogram?

Hva er en god prosjektbeskrivelse?

I forbindelse med utlysning av stipendiastillinger, arrangeres gjerne et.

Tida for individuelle PhD-prosjekter forbi?

Førsteamanuensis Dag Skarstein uttaler seg med bakgrunn i fersk erfaring fra å gjennomføre en PhD.

Hva er viktig når en skal søke en stipendiatstilling?

Om et doktorgradsprogram

Hva er utfordrende ift å gjennomføre et doktorgradsløp?