2. Førsteamanuensis

Nå er det utlyst stipendiatstillinger ved institutt GFU – noe for deg? https://hioa.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:49188/where:4/

For å oppnå tittel som Førsteamanuensis må du har gjennomført en doktorgrad. Dette er beskrevet i §1-4 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Paragrafen inneholder tre følgende punkter:

(1) Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
eller
(2) Gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde eller dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen
og
(3) Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

De fleste som gjennomfører en doktorgrad søker først om en stipendiatstilling basert på et prosjekt, for deretter å søke opptak til et doktorgradsprogram. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har et slikt doktorgradsprogram «Utdanningsvitenskap for lærerutdanning«. På nettsidene finnes det alt fra beskrivelse av programmet, gjeldende forskrifter, programplan, nyttige verktøy mm.

Professor og leder av fakultetets doktorgradsprogram er Joron Pihl. Nedenfor er hun intervjuet om doktorgradsprogrammet, hvordan starte opp med søkeprosessen, hun forteller hva som er en god prosjektbeskrivelse og noe mer.

Om doktorgradsprogrammet

Hvordan angripe et ønske om å ta en PhD?

Hva klarere før opptak til et doktorgradsprogram?

Hva er en god prosjektbeskrivelse?

På nettsidene til fakultetets doktorgradsprogram finnes det en mal for prosjektbeskrivelsen. Hvis man har skrevet et utkast til en prosjektskisse, kan det hende at leder for doktorgradsprogrammet, professor Joron Pihl, har mulighet for å diskutere denne med søkeren.

Tida for individuelle PhD-prosjekter forbi?

Førsteamanuensis Dag Skarstein uttaler seg med bakgrunn i fersk erfaring fra å gjennomføre en PhD.

Hva er viktig når en skal søke en stipendiatstilling?

Om et doktorgradsprogram

Hva er utfordrende ift å gjennomføre et doktorgradsløp?

Det å utvikle en søknad til en stipendiatstilling, samt opptak til et doktorgradsprogram er tidkrevende, og det er viktig å være forberedt når det kommer relevante utlysninger. Kanskje du allerede har et doktorgradsprosjekt «i magen» som du trenger å diskutere med noen? Ta kontakt med Vibeke Bjarnø ved behov.