6. Erfaringer – førstelektorkvalifisering

Denne bloggen er utvikla som støtte for de som skal jobbe mot opprykk til førstelektor, dosent eller professor ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet – storbyuniversitetet. Andre kan selvsagt bruke den i sitt opprykksarbeid, men hver enkelt må alltid sjekke regler og rutiner for opprykk ved egen institusjon, det gjelder også for OsloMet-ansatte.

—–

Dosent Helge Høivik tidligere ved Pedagogisk utviklingssenter, nå Læringsenteret har lang erfaring med arbeid i tilknytning til egen og andres kvalifisering til førstelektor og dosent. Han har en klar forståelse av hva de største utfordringene for denne type kvalifisering er – utvikling sammen med andre – og holde fokus gjennom mange år.

Man må arbeide med organisasjonen over tid, nettopp derfor har høgskolens Førstelektorprogram vært av stor betydning. Hvordan skal den enkelte nå få tid og rom til å arbeide systematisk på denne måten?

Samme spørsmål besvart med et annet utgangspunkt – det er avgjørende å få dokumentert det analytiske perspektivet i arbeid. Dokumentasjon med endring av praksis gjennom en en modell som setter en selv i stand til å være bevisst på hva en har bidratt med.

Helge Høivik er også spurt om hva de vanligste årsakene til ikke å få opprykk er.