Presentasjon om urfolk og pandemier

Samenes nasjonaldag er 6. februar, men OsloMet tyvstarter markeringen dagen før dagen med temaene: urfolk og pandemier, og urfolk og minoriteter i skole og utdanning.

11:30: Curt Rice, rektor ved OsloMet
11.40: Hilsen fra Sametinget Inger Marit Eira-Åhrén, direktør for Sametinget
11.50: Urfolk og pandemier Svenn-Erik Mamelund, forsker 1 ved OsloMet
12.15: Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning Torjer A. Olsen, professor UiT
12.35: Hilsen fra Samisk studentforening i Oslo/Saemien Studeenth Oslovisnie Erle Bårdsdatter Sæther, leder Samisk studentforening i Oslo
12.40: 40 år siden Alta-aksjonen Universitetsbibliotekets direktør, Lars Egeland, forteller
12.45: Minikonsert ved Arvvas. I duoen Arvvas møtes Steinar Raknes (kontrabass/vokal) og Sara Marielle Gaup Beaska (joik/vokal) gjennom jazz, joik og americana.
13.00: Takk for i dag!
Ordstyrer: Vibeke Horn, programansvarlig for kultur og mangfold ved OsloMet. Arrangementet blir strømmet på OsloMets Facebookside.

OsloMets markering av samenes nasjonaldag 2021 | Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *