New paper out: “Learning from the COVID-19 pandemic among migrants: An innovative, system-level, interdisciplinary approach is needed to improve public health”

Learning from the COVID-19 pandemic among migrants: An innovative, system-level, interdisciplinary approach is needed to improve public health - Esperanza Diaz, Svenn-Eirik Mamelund, Jarle Eid, Henriette Sinding Aasen, Oddvar Martin Kaarbøe,...

Why is a new approach needed to reduce ethnic inequalities in pandemic disease burden & improve public health? In this paper, the PANSOC Centre leader discuss this question in collaboration with Esperanza Díaz Pérez and her colleagues at the Pandemic Research Center in Bergen and also colleagues at the Norwegian Institute of Public Health.

The paper is published in Scandinavian Journal of Public Health and can be found here:

Learning from the COVID-19 pandemic among migrants: An innovative, system-level, interdisciplinary approach is needed to improve public health – Esperanza Diaz, Svenn-Eirik Mamelund, Jarle Eid, Henriette Sinding Aasen, Oddvar Martin Kaarbøe, Rebecca Jane Cox Brokstad, Siri Gloppen, Anders Beyer, Bernadette Nirmal Kumar, 2021 (sagepub.com)

Blir det en korona-babyboom?

Blir det en korona-babyboom?

Senterlederen har skrevet ny spalte i Morgenbladet og spør Blir det en korona-babyboom? – Morgenbladet. Hvordan COVID-19 kan ha påvirket frukbarhet er dessuten et spørsmål som FN også er opptatt av. Mamelund er invitert til et webinar10-11 mai (United Nations Population Division Expert Group Meeting on the Impact of the COVID-19 Pandemic on Fertility) og vil gi et innlegg om hvordan Spanskesyken påvirket fruktbarheten i årene 1918-1920.

Presentasjon om urfolk og pandemier

Samenes nasjonaldag er 6. februar, men OsloMet tyvstarter markeringen dagen før dagen med temaene: urfolk og pandemier, og urfolk og minoriteter i skole og utdanning.

11:30: Curt Rice, rektor ved OsloMet
11.40: Hilsen fra Sametinget Inger Marit Eira-Åhrén, direktør for Sametinget
11.50: Urfolk og pandemier Svenn-Erik Mamelund, forsker 1 ved OsloMet
12.15: Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning Torjer A. Olsen, professor UiT
12.35: Hilsen fra Samisk studentforening i Oslo/Saemien Studeenth Oslovisnie Erle Bårdsdatter Sæther, leder Samisk studentforening i Oslo
12.40: 40 år siden Alta-aksjonen Universitetsbibliotekets direktør, Lars Egeland, forteller
12.45: Minikonsert ved Arvvas. I duoen Arvvas møtes Steinar Raknes (kontrabass/vokal) og Sara Marielle Gaup Beaska (joik/vokal) gjennom jazz, joik og americana.
13.00: Takk for i dag!
Ordstyrer: Vibeke Horn, programansvarlig for kultur og mangfold ved OsloMet. Arrangementet blir strømmet på OsloMets Facebookside.

OsloMets markering av samenes nasjonaldag 2021 | Facebook

We present at a webinar on COVID-19 held by University of Ottawa 16 February 2021

Our Centre leader, Svenn-Erik Mamelund, is presenting at the fourt of a series of 6 conferences on infectious disease outbreaks and the role of the social sciences in surveillance, prevention, and intervention strategies.  

Infectious Diseases Conference 4: In what ways did the past infectious disease outbreak response impact the current COVID response: Lessons Learned?

February 16, 2021 10:00 AM – 11:30 AM EST

You can register and get the web-link by sending an e-mail to: vtrack@uottowa.ca