Kan COVID-19 påvirke høstens stortingsvalg?

Senterelder Mamelund har skrevet inviterte spalter for Morgenbladet det siste halvåret. Dette er spalte 6 av 6 om mulige konsekvenser av pandemier, denne gang undrer Mamelund og professor Jo Thori Lind på UiO om pandemien kan påvirke valgdeltakelse og hvem som vinner valget.

Kan covid-19 påvirke stortingsvalget til høsten? – Morgenbladet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *