Ikke alle har mulighet for å jobbe hjemmefra som smitteverntiltak

Image result for Mari Holm Ingelsrud. Size: 120 x 160. Source: www.sv.uio.no

En stor del av Norges befolkning kan jobbe hjemmefra, men vi har også mange ansatte i Norge som ikke utøver yrket sitt foran PC-en. For de fleste av disse er ikke hjemmekontor et alternativ. Ulike yrker har dermed ulike forutsetninger for å kunne følge smittevernrådene som sosial distansering i jobben. I en ny artikkel skrevet av Mari Holm Ingelsrud (som del av NFR-prosjektet CorRisk), ser hun på hvem som har og ikke har hatt mulighet for å bruke hjemmekontor som smitteverntiltak.

Les hele artikkellen her fra side 14: ramazzini-01.2021.pdf (legeforeningen.no)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *