Kvalitet i forskning skrus tilbake 50 år

Uten internasjonalisering vil forskningen vår falle i kvalitet, våre postdoktorer ville ikke nå opp i kampen om stillinger internasjonalt og vi hadde ikke kunnet bygge opp Senter for forskning på pandemier & samfunn (PANSOC) ved universitetet OsloMet. Les mer om hvorfor i denne kronikken skrevet av senterleder Mamelund: Kvalitet i forskning skrus tilbake femti år (khrono.no)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *