Ernæringspolitikk

PEN-WP1: Evaluering av norsk ernæringspolitikk ved bruk av INFORMAs Food-EPI-metodologi  

 • Deltakere Liv Elin Torheim, Anne Lene Løvhaug, Laura Terragni, Sigrun Henjum og Gun Roos (fra SIFO) 
 • Tidsperiode 2019-2022 
 • Finansiering NFR/JPI HDHL 
 • Samarbeidspartnere: se her.

 

Les mer om prosjektet her: https://www.jpi-pen.eu/structure/work-packages.html (Work Package 1) 

Norsk Tidsskrift for Ernæring har skrevet en artikkel om prosjektet:  

http://www.ntfe.no/i/2019/2/p-58

I dette prosjektet skal nasjonal politikk når det gjelder kosthold og ernæring, kartlegges og vurderes opp mot beste praksis internasjonalt og identifisere manglende tiltak og implementering. Deretter skal eksperter foreslå og prioritere tiltak som myndighetene kan gjennomføre, basert på nasjonal kontekst og behov. Prosjektet er del av et større JPI-prosjekt og denne delen gjennomføres i i 5 europeiske land basert på INFORMAS’ Food-EPI-metodologi.

Les sluttrapporten og vedleggene her.


PEN-WP5: Equity and diversity of policies 

 • Deltakere SIFO (Laura) 
 • Finansiering NFR/JPI HDHL 
 • Tidsperiode PEN-WP5: Equity and diversity of policies 

Ernæring og menneskerettigheter  

 • Deltakere Liv Elin (Sigrun) 
 • Finansiering Ingen midler 
 • Samarbeidspartnere  UiO, Redd barna, Forbrukerrådet 
 • Tidsperiode Pågående

Food, Human Rights and Corporations (FoHRC) er et tverrfaglig nettverk basert ved Universitetet i Oslo Forskningsgruppen Samfunnernæring er med som partner. https://www.jus.uio.no/smr/english/research/projects/fohrc/