Kosthold og ernæring blant barn og ungdom

Skolemat i Oslo kommune


Oslo kommune logo
 • Tidsperiode 2018 – 2022
 • Finansiering  OsloMet 
 • Samarbeidsparnere Helseetaten i Oslo Kommune 

Vurdering av et pilotprosjekt med skolemat i Oslo Kommune 

Oslo Kommune har et pilotprosjekt for å teste ut ulike modeller for skolemat ved tre ulike skoler. I denne undersøkelsen skal kvalitative og kvanitative metoder benyttes for å vurdere ulike sider ved de ulike modellene.  


Matpraksis og kunnskap blant foreldre med barnehagebarn 

Voksen person håndmater et barn
 • samarbeidspartner Nes kommune

I denne undersøkelsen intervjues foreldre med barnehagebarn om hva slags mat de gir barna sine, og kunnskapsnivå og matingspraksis vurderes også.  


Jodstatus hos spedbarn i Norge 

Hånd som holder en barnehånd
 • Tidsperiode 2018-2022 

Vaner relatert til kosthold, fysisk aktivitet og stillesittende atferd blant ungdom i Øvre Romerike

 • Tidsperiode 2015-2020 
 • Finansiering OsloMet 
 • Samarbeidspartnere Folkehelsenettverket på Øvre Romerike 

Det overordnede målet med studien er å undersøke vaner relatert til kosthold, fysisk aktivitet og stillesittende atferd blant ungdom i Øvre Romerike, hva som påvirker disse faktorene, og vurdere mulige sosio-økonomiske forskjeller. 

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=551273


Mor og barns jodstatus

Barn som holder et melkeglass
 • Tidsperiode 2014-2018 
 • Finansiering NFR (Nærings-phd) 
 • Samarbeidspartnere NFR (Nærings-phd) 

Alvorlig jodmangel har store konsekvenser, særlig for hjernens utvikling hos barn, men man vet lite om konsekvenser av mildere jodmangel. I Norge er melkeprodukter og fisk de viktigste jodkildene i kosten og man har lenge antatt at nordmenn har hatt god jodstatus. Data fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) viser imidlertid at mer enn halvparten av norske gravide får for lite jod. Nyere studier indikerer at selv mild mangel kan gi varige negative effekter hos barnet. I denne studien har vi brukt data fra MoBa til å se på sammenheng mellom jodmangel i fosterlivet og tidlig i barneårene og språkutvikling, motorisk utvikling, IQ, atferdsproblemer, ADHD-symptomer, skoleferdigheter mm. 

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=544647