Helse- og ernæringskommunikasjon

Gravid+

Gravid kvinne som ønsker å spise sunt
 • Prosjektleder professor Mirjam Lukasse; deltagere fra forskningsgruppen: Lisa, Liv Elin, Laura
 • Tidsperiode  2014-2020
 • Finansiering  NFR

I Gravid+ studien ble det utviklet en kultur-sensitiv app til gravide kvinner med svangerskapsdiabetes. Appen ble testet blant 236 kvinner I en RCT studie på 5 sykehus I Oslo/Akershus. www.gravidpluss.no 

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=409034


Erfaringer med kostveiledning ved inflammatorisk tarmlidelse (IBD)

 • Deltakere: Lisa
 • Prosjektleder: Kari Skrautvold
 • Tidsperiode 2019-2021 
 • Finansiering OsloMet

Hensikten med prosjektet er å få økt kunnskap om hvordan pasienter med IBD erfarer å få råd om kosthold og fysisk aktivitet fra ulike helsepersonell.

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=660193


Multiprofessional collaboration of patients with diabetes in primary health care 

Kvinne måler blodsukkeret
 • Prosjektleder: Lisa
 • Stipendiat: Monica
 • Tidsperiode  2016-2020 
 • Finansiering  NFR offentlig sektor PhD 

Dette PhD-prosjektet utforsker tverrfaglig samarbeid i fastlegepraksis gjennom kvalitative intervjuer med fastleger, sykepleiere, helsesekretærer og pasienter med multimorbiditet. Nærmere bestemt studerer vi helsepersonells rolleopplevelse som del av et tverrfaglig team og pasienters erfaringer med tverrfaglig oppfølging.