Forskningsprosjekter

Glutenfritt, tarmflora og metabolsk regulering

Norsk: Kartlegging av glutenfrie produkter viser at disse produktene ofte har dårligere næringsinnhold (mindre fiber og protein, og mer fett, salt og sukker) enn tilsvarende glutenholdige produkter. Hensikten med studien er å undersøke effekten av glutenfrie produkter på metabolsk regulering (blodsukker og blodlipider) blant personer med cøliaki, og om en eventuell metabolsk endring skjer via tarmflora.

Effekt av fettkvalitet (mettet vs flerumettet)

Studien har til hensikt å undersøke helseeffekter etter inntak av mettet fett og flerumettet fett på blodsukkerregulering i en human intervensjonsstudie med friske individer. I tillegg ønsker vi å studere flere andre helsemarkører, slik som fettstoffer i blodet, betennelse, sult- og metthetsregulering, tarmflora, og sammenhengen mellom endringer i tarmflora og blodsukkerregulering.

Global ernæring

I dette prosjektet skal nasjonal politikk når det gjelder kosthold og ernæring, kartlegges og vurderes opp mot beste praksis internasjonalt og identifisere manglende tiltak og implementering. Deretter skal eksperter foreslå og prioritere tiltak som myndighetene kan gjennomføre, basert på nasjonal kontekst og behov. Prosjektet er del av et større JPI-prosjekt og denne delen gjennomføres i i 5 europeiske land basert på INFORMAS’ Food-EPI-metodologiI. Les mer om prosjektet her: https://www.jpi-pen.eu/structure/work-packages. (Work Package 1)

(UOA), Auckland, New Zealand, University of Limerick (UL), Limerick, Ireland, VU University Medical Center (VUmc), Amsterdam, the Netherlands Norsk Tidsskrift for Ernæring har skrevet en artikkel om prosjektet: http://www.ntfe.no/i/2019/2/p-58

Ernæring og menneskerettigheter

Food, Human Rights and Corporations (FoHRC) er et tverrfaglig nettverk basert ved Universitetet i Oslo Forskningsgruppen Samfunnernæring er med som partner. Food, Human Rights and Corporations