Om oss

Bilde av 8 personer fra forskergruppa

Vi forsker på mat, ernæring og helse gjennom livsløpet med perspektiver fra biologi til samfunn.

Den største folkehelseutfordringen i verden i dag er usunt kosthold og utvikling av ikke-smittsomme sykdommer (NCDs), som hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 og fedme. Forskningsgruppen har som overordnet mål å bidra med kunnskap som kan forebygge ernæringsrelatert sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller. Forskningen vår støtter opp under de globale bærekraftsmålene og nasjonale folkehelsemål og har både et globalt og nasjonalt perspektiv.

Forskningsgruppen er involvert i prosjekter som undersøker:

  • sammenhengen mellom mat og helse på et molekylærbiologisk nivå. Slik kunnskap legger grunnlaget for utvikling av kostholdsråd
  • årsak til utvikling av ikke-smittsomme sykdommer (NCDs) og identifisering av biomarkører for helse og matinntak
  • utbredelse, årsaker og konsekvenser av ernæringsproblemer i ulike grupper
  • utforming og evaluering av tiltak på ulike arenaer (f. eks. skoler og helsestasjoner) som ivaretar sårbare grupper og bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller
  • hvordan mat- og ernæringspolitikk utformes og iverksettes
  • hvordan kunnskap om et bærekraftig og sunt kosthold skal kommuniseres og formidles på ulike nivåer og til ulike grupper i samfunnet.

Gruppen har en bred tilnærming til ernæringsforskning som inkluderer metoder innen molekylærbiologi, intervensjonsstudier, ernæringsepidemiologi, ernæringskommunikasjon, matsosiologi og matkultur samt tiltaksforskning og forskning på politikkutforming. Både kvantitative og kvalitative metoder og labforskning benyttes i forskningen vår.

Forskningsgruppen har samarbeid med en rekke norske og internasjonale institusjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *