Velkommen til SPLOGG

SPLOGG er en blogg for studenter og ansatte som er opptatt av å bli bedre språkbrukere.
Ønsker du å øke dine norskspråklige ferdigheter kan du få nyttige råd og tips her.

Hensikten med sploggen er å bidra til at studenter og ansatte:

  • utvikler et bredt språklig og kommunikativt repertoar for studier og arbeidgrarb3
  • framstår som fagpersoner med integritet og autoritet

Sploggen er et pedagogisk utviklingsarbeid i enheten Akademisk språkpraksis ved OsloMet – storbyuniversitet.

Kontaktpersoner er professor Kari Mari Jonsmoen, karim@oslomet.no og dosent Marit, Greek. maritgr@oslomet.no