En evig kamp? Virkemidler og forståelser i kampanjer mot vold og overgrep

Nettverk for forskning om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsoner ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Voldsprogrammet ved NOVA/Institutt for samfunnsforskning arrangerer et seminar i mai.

Påmeldingsfrist: Torsdag 21. mai kl 10.00.

Program

Lett lunsj serveres ved seminarstart.

12.00 Velkommen v/ Anja Bredal, forsker ved Institutt for samfunnsforskning

12.05–13.00
Representanter for fire kampanjer innleder om formål, virkemidler og voldsforståelse:

  • CAREs kampanje 16dager.no mot vold mot kvinner
  • #Ikke greit, Ung.no – kampanje mot krenkelser, vold og overgrep
  • Kjernekar, politiets kampanje mot voldtekt
  • Jeg er her, Redd Barnas nye kampanje mot seksuelle overgrep

Oppklaringsspørsmål fra salen

13.00–13.20
Myndighetsperspektiver v/ Line Nersnæs, fagdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet

13.20–13.35  Pause

13.35–14.10
Forskerperspektiver v/ Mona-Iren Hauge, seksjonssjef/PhD psykologi, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og professor Svein Mossige, NOVA/Institutt for psykologi, UiO

14.10–15.00 Diskusjon

Vel møtt!

Arrangør

Nettverk for forskning om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsoner v/STK og Voldsprogrammet ved NOVA/ISF.