En ung kvinne holder en pute inntil brystet og ser bekymret ut

Ny bok om vold i nære relasjoner med fokus på mangfold

Flere NOVA-forskere bidrar til antologien «Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge». Den første norske boken med mangfold som hovedtema.

Forskning, politikk og aktivisme har tradisjonelt vektlagt kjønn som den mest sentrale ulikhetsdimensjonen for å forstå og bekjempe vold i nære relasjoner. De siste årene har det vært en økende erkjennelse av at volden kan ta ulike former og retninger i ulike deler av befolkningen – og at volden er mangfoldig.

I antologien «Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge» (press.nordicopenaccess.no) presenteres ny forskning som belyser vold i nære relasjoner i et mangfoldsperspektiv. 12 forskere fra ulike institusjoner og universiteter analyserer hvordan voldens art og omfang kan variere basert på et samspill mellom ulike sosiale dimensjoner, som klasse, etnisitet, kjønn og seksuell orientering.

Dette er den første norske boken om vold i nære relasjoner som har mangfold som hovedtema. Den handler om hvordan vi forstår og snakker om likhet, forskjell og mangfold.

Flere bidrag fra NOVA

Blant bidragsyterne er Velferdsforskningsinstituttet NOVA (oslomet.no) godt representert, og forskerne Anja Bredal, Lotte Cathrin Andersen, Patrick Lie Andersen, Monika Grønli Rosten, Ingrid Smette og Kari Stefansen står bak flere av bokens kapitler.

Bredal, som er blant bokens tre redaktører, har blant annet skrevet et kapittel som heter «Minoritetsnorske og majoritetsnorske kvinners erfaring med partnervold».

Anja Bredal. Foto: NOVA
Forsker Anja Bredal ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA er blant bokens redaktører. Foto: NOVA

NOVA-forskernes kapitler er basert på prosjekter knyttet til forskningsprogrammet Vold i nære relasjoner (oslomet.no), og finansieres av Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Øvrige kapitler bygger på forskning finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

Bokens oppbygging

Antologien består av åtte kapitler som presenterer ny samfunnsvitenskapelig forskning på vold i nære relasjoner i Norge, og samtlige bidrag retter søkelyset mot de som utsettes for vold.

De fire første kapitlene handler om partnervold. Her utforsker forfatterne variasjon i vold langs ulike dimensjoner, som statsborgerskap, innvandrerbakgrunn, klasse, kjønn og seksuell legning. To av bidragene omhandler vold i andre relasjoner, det ene om voldsutsatthet blant skeive innvandrere og det andre om omfang av vold og seksuelle overgrep blant samer og ikke-samer. De to siste kapitlene i boken retter søkelyset mot barn og unges erfaringer med vold fra foreldre, og forskningen bygger på skolebaserte spørreundersøkelser.

Målgruppen er forskere, studenter, ansatte i hjelpeapparatet og andre med interesse for vold og overgrep i nære relasjoner.

Boken er åpent tilgjengelig:

Bredal, A., Eggebø, H., Eriksen, A. (red.). (2020). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge (press.nordicopenaccess.no). Cappelen Damm Akademisk