Skuldre på to politimenn i uniform. Foto: colourbox

Familievolden i politireformen

Politihøgskolen: Hvordan blir politiets arbeid med vold i nære relasjoner ivaretatt i nærpolitireformen, spør Geir Aas i en ny artikkel.

Nærpolitireformen har endret har både strukturene og innholdet i politiets virksomhet. Geir Aas fra Politihøgskolen belyser i en artikkel i Nordic Journal of Studies in Policing hvordan politiets arbeid med vold i nære relasjoner blir ivaretatt nærpolitireformen.

Han finner at reformens mål om å bygge robuste fagmiljøer og spesialisere polititjenesten har i liten grad gjort seg gjeldende for arbeidet med vold i nære relasjoner.

Det er imidlertid tvetydig hvor mye av politiarbeidet som bør spesialiseres på dette feltet – generalisten må uansett spille en viktig rolle i disse sakene.

Spørsmålet om robuste fagmiljøer og spesialisering er også et spørsmål om nærhet og avstand til publikum. Spesialisering av arbeidet med vold i nære relasjoner kan gi en større grad av profesjonalitet i politiarbeidet, men omkostningene kan gi økt avstand til voldsutsatte.

Les hele artikkelen på tidsskriftets nettside (politihøgskolen.no).