Kari-Stefansen. Foto: NOVA

Seksuelle overgrep på fest

Studie gir ny kunnskap om hvordan seksuelle overgrep skjer blant ungdom på fest.

Du har kanskje opplevd det selv, eller kjenner noen som har opplevd det. En fest som gikk helt galt, og endte med et seksuelt overgrep.

Forskere ved NOVA på OsloMet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har undersøkt nærmere hvor utbredt slike festovergrep er blant ungdom og hvordan de skjer.

Forsker Kari Stefansen forteller at de ble overrasket da de leste gjennom beskrivelsene ungdommene ga om overgrepene de hadde opplevd.

– I tidligere studier om festovergrep har forskerne gjerne lagt vekt på at slike overgrep skjer på en planlagt og kalkulert måte. Som for eksempel at noen bevisst skjenker offeret veldig full. Mange av ungdommene i materialet vårt beskrev helt andre og mer uklare situasjoner, forklarer hun.

Forskerne fant nemlig tre ulike måter festovergrep skjer på i ungdommenes beskrivelser: 1) Situasjoner i gråsonen, 2) situasjoner der en person leder an, og 3) situasjoner med tydelig manipulasjon, tvang eller vold.

Fakta om studien

Studien er basert på undersøkelsen UngVold 2015. Dette er en landsomfattende, skolebasert undersøkelse blant avgangselever i videregående skole, det vil si 18-19-åringer.

Forskerne kombinerer kvantitative og kvalitative data om ungdoms erfaringer med overgrep og seksuell utnytting i forbindelse med fest og drikking.

Studien er en del av Forskningsprogram om vold i nære relasjoner ved NOVA. Dette er et 10-årig forskningsprogram med finansiering fra Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Les hele intervjuet med Kari Stefansen på oslomet.no.

Kilde:

Kari Stefansen, Lars Roar Frøyland & Carolina Overlien. Incapacitated sexual assault among youths: beyond the perpetrator tactics framework (tandfonline.com). Journal of Youth Studies