OSLOMET 20181005: Bilder fra campus avd. Pilestredet i høstfarger. Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

Forskere søker informanter

Forskere ved NOVA, OsloMet, ønsker å intervjue kvinner eller menn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, og som har deltatt i konfliktrådsbehandling.

Hvem er aktuelle som intervjupersoner?

Vi søker kvinner eller menn som har vært utsatt for fysisk eller psykisk vold av partner/ektefelle, og som har deltatt i konfliktrådsbehandling. Formålet med studien er å få vite mer om konfliktrådsbehandling er et godt og egnet alternativ i saker om vold i nære relasjoner.

Vi er særlig interessert i hvordan det oppleves å møtes i konfliktrådet, hvordan selve møtet har foregått, og om man har opplevd seg godt ivaretatt. Vi vil også gjerne vite mer om saken fikk en løsning i konfliktrådet, og hva som ble utfallet av konfliktrådsbehandlingen.

I tillegg er vi interessert i å snakke med utsatte som er spurt om å gi samtykke til å møte i konfliktrådet, men som har takket nei. For oss er dette viktig kunnskap som også kan bidra til å belyse om konfliktrådsbehandling er et egnet tiltak i saker om vold i nære relasjoner.

Intervjuene skal foregå våren 2022. Vi intervjuer ansikt-til-ansikt eller på telefon. Et intervju tar ca. 1 time. Vi ønsker informanter fra hele landet.

Forskningsprosjektet er en del av Voldsprogrammet ved NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet som finansieres av Justis- og beredskapsdepartementet. Forskerteamet består av Jane Dullum (prosjektleder) og Lotte C. Andersen. Vi er begge forskere som har bred erfaring fra forskning om vold i nære relasjoner.

Frivillighet og anonymitet

Det er frivillig å delta, og du kan når som helst ombestemme deg uten å oppgi en grunn. Du bestemmer selv hva du vil og ikke vil fortelle om. Alle som intervjues vil være anonyme, og ingen vil kunne gjenkjenne deg i det vi skriver. Deltakere vil få et brev med nærmere informasjon om personvern.

Ta kontakt!

Vil du bli intervjuet eller trenger du mer informasjon? Da vil vi gjerne høre fra deg på e-post, sms eller telefon. Er du usikker på om du er i målgruppa, vil vi også gjerne høre fra deg. Kontakt en av oss:

Prosjektleder Jane Dullum, Jane.Dullum@oslomet.no, eller telefon: 980 75 447

Vennlig hilsen

Jane Dullum
prosjektleder
Telefon: 980 75 447
E-post: Jane.Dullum@oslomet.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.