En ung kvinne holder en pute inntil brystet og ser bekymret ut

Søker sjeldnere hjelp etter seksuelle overgrep

En ny NOVA-rapport støtter antakelsen om at personer med innvandrerbakgrunn sjeldnere oppsøker hjelp ved seksuelle krenkelser.

– Det kanskje viktigste funnet i rapporten er at vi vet alt for lite om seksuelle krenkelser blant personer med innvandrerbakgrunn. Det gjelder både omfang, krenkelsenes karakter, hjelpsøking og hvordan ulike tjenester når ut og treffer denne gruppen, sier Margunn Bjørnholt til kjonnsforskning.no.

NOVA-rapporten «Seksuelle krenkelser og hjelpsøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn. En undersøkelse av erfaringer i hjelpeapparatet og politiet», er utført på oppdrag av Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet.

Rapportforfattere er Anja Bredal, NOVA ved OsloMet, Margunn Bjørnholt og Nora Starheim Ruud, Norsk kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS).