Tre personer snakker rundt et brunt bord

Familievernet – et lavterskeltilbud med høyt potensial

Forskere ved NOVA, OsloMet har sett på brukernes opplevelse av familievernet i saker med vold og overgrep. Brukerne er positive, men samtidig avslører studien at tilbudet er lite kjent.

– Som lavterskeltilbud har Familievernet et stort forebyggende potensial som tidlig kan gripe tak i familierelaterte utfordringer før de utvikler seg til større problemer. Våre intervjuer med brukere av tjenesten synes å underbygge et slik potensiale, forteller Monika Marie Bergflødt. 

Hun har sammen med forskerkollegene Dagmara Bossy og Tonje Gundersen skrevet rapporten: Møter med familievernet. Brukernes erfaringer og opplevelser av familieverntjenesten (oda.oslomet.no).

 Slik beskriver et par sin opplevelse av møtet med Familievernet i rapporten:

«… det har vært et sted med stor takhøyde, og der det på en måte ikke er noe fasitsvar eller rett og galt […] det er rom for alt av følelser og tanker. Man føler seg ikke dømt, man får hjelp til å finne ut av de svarene som man kanskje sitter med selv […] Familievernet har vært en stor kontrast for oss i forhold til det somatiske, offentlige helsevesenet». (Par)

– Formålet med dette arbeidet er å bidra til utviklingen av kunnskapsgrunnlaget på feltet, ved å ta for oss brukererfaringer i saker som omhandler vold og i saker med involvering av barn og unge, sier Dagmara Bossy. 

Rapporten er en del av et større forskningsprogram om familieverntjenesten ved NOVA.

Familieverntjenesten har de siste årene vært inne i en fase med styrking og utbygging av tjenesten, der vold i nære relasjoner og samtaler med barn har blitt sentrale satsingsområder.

Samtidig foreligger det lite forskning om familieverntjenesten generelt, og svært få norske studier som tar utgangspunkt i brukerperspektivet. 

Les hele artikkelen på oslomet.no.

Foto: NTB /Pontus Lundahl