Anja Bredal og Kari Stefansen

Artikkel om vold og foreldrekonflikt nominert til pris

Forskerne Anja Bredal og Kari Stefansen ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet står bak artikkelen «Vold eller foreldrekonflikt», som ble kåret til beste artikkel i Tidsskriftet Norges Barnevern.

Artikkelen er dermed nominert til hedersprisen «Årets tidsskriftartikkel» som deles ut av Universitetsforlaget hvert år.

Artikkelsammendrag

«Vold i hjemmet / Barnet vitne til vold i nære relasjoner» er den vanligste voldskategorien i barneverntjenestens meldingsstatistikk, men det er forsket lite på hvordan slike saker håndteres.

I artikkelen undersøker vi voldsutsatte mødres erfaringer med barneverntjenesten i fasen etter samlivsbrudd med voldelig partner, gjennom en analyse av kvalitative intervjuer med 40 voldsutsatte mødre. I dette materialet identifiserer vi to tilnærmingstyper som kvinnene opplevde å bli møtt med av barneverntjenesten.

En foreldrekonflikttilnærming der kvinnene opplever at barneverntjenesten ikke anerkjenner at far har vært voldelig mot mor, og at barna har levd med vold, og en voldstilnærming der kvinnene opplever at barneverntjenesten anerkjenner at det har vært vold.

En voldstilnærming er imidlertid ikke ensbetydende med god hjelp. Opplevelsen av god hjelp er koplet til å bli sett som voldsutsatt mor, og ikke bare som omsorgsutøver.

Les artikken Bredal og Stefansen 2022.pdf (oslomet.no)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *