En ung kvinne holder en pute inntil brystet og ser bekymret ut

Seksuelle krenkelser i ungdomstiden kan ha konsekvenser for fremtidig seksuell helse

Ny forskning fra NOVA viser at det å bli utsatt for seksuelle krenkelser i ungdomstiden kan ha negative konsekvenser for seksuell helse.

Oppgir ungdom som har vært utsatt for seksuelle krenkelser, eller som er utsatt for vold fra foreldre eller jevnaldrende, svakere seksuell og psykisk helse og mer rusbruk?

I en stor studie blant norske ungdom i alderen 18–19 år har forskere ved NOVA, OsloMet, undersøkt om ungdom som rapporterer om seksuelle krenkelser, eller har vært utsatt for vold fra foreldre eller jevnaldrende, også skårer dårligere på helseindikatorer.

12,1 prosent av ungdommene i undersøkelsen svarte at de har opplevd å bli tvunget til seksuelle aktiviteter, 19,5 prosent forteller om vold fra foreldre og 18,9 prosent om vold fra jevnaldrende.

Vold, rusbruk og seksuell og psykisk helse

Unge som opplever å bli tvunget til seksuelle aktiviteter mot sin vilje, forteller oftere om tidlig seksuell debut, mange seksualpartnere, samleie uten samtykke i beruset tilstand og seksuell omgang mot betaling.

Forskerne fant en særlig sammenheng mellom det å bli utsatt for seksuelle krenkelser og indikatorer på seksuelle helse. Å ha blitt tvunget til seksuelle aktiviteter mot sin vilje, var også knyttet til svakere psykisk helse og rusbruk.

Det å oppleve vold fra foreldre og jevnaldrende var særlig knyttet til svakere psykisk helse og økt rusbruk, men ikke til indikatorer på seksuell helse.

– Mens tidligere studier ofte antar at alle typer voldserfaringer kan ha negative konsekvenser på en rekke områder av livet, viser vi at sammenhengene varierer etter type voldserfaring, sier Lars Roar Frøyland, en av forskerne bak studien.

Hvilke typer vold unge rapporterer om, må ha betydning for utvikling av forebyggende tiltak.

Lars roar frøyland

– Dette bør få konsekvenser for det forebyggende arbeidet, mener Frøyland. – Hvilke typer vold unge rapporterer om, må ha betydning for utvikling av forebyggende tiltak, og kunnskapen vi nå har om negative konsekvenser av seksuelle krenkelser er særlig viktig i utviklingen av disse.

Les hele artikkelen på link.springer.com

Fakta om studien

Artikkelen er skrevet av Lars Roar Frøyland, Willy Pedersen, Kari Stefansen og Tilmann von Soest ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet. Datagrunnlaget består av spørreskjemasvar fra 2 075 ungdommer i siste år på videregående skole.