Gul bakgrunn med tekst: Hvor vanlig er vold og overgrep blant ungdom?

Rapportlansering: UngVold 2023

Hvem utsetter unge for vold i dag? Familien? Jevnaldrende? Kjærester? På nett? Hva burde politi, miljøarbeidere og barnevern vite om ungdom og vold i dag? Mandag 14. august lanserer NOVA første rapport fra UngVold-undersøkelsen fra 2023.

Varierer nivået av vold etter kjønn, sosial klasse og etnisitet? UngVold-studien kartlegger erfaringer med vold og overgrep blant norske ungdommer. Vi presenterer de aller ferskeste funnene fra 2023-undersøkelsen. Hva burde politi, miljøarbeidere og barnevern vite om ungdom og vold i dag?

Velkommen til lansering på Kulturkammeret i Arendal mandag 14. august kl. 12-12.45. Arrangementet blir strømmet.

Les mer om UngVold-undersøkelsen.

Medvirkende

  • Lars Roar Frøyland, forsker, NOVA, OsloMet
  • Ellen Oftedal Schwencke, forsker, NOVA, OsloMet
  • Margrethe Østerhus, avdelingsleder Barnevernvakt og mottak, leder, Alarmtelefonen for barn og unge
  • Camilla Kalsnes, Barneverntjenesten, Kristiansand
  • Ane Lindholt, spesialrådgiver, Redd Barna

Kontaktperson: Trond Tveit, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet, tlf. 90180069