Bibliotekaren – formidler og veileder

Av Oda Oftung og Line Svea

Bibliotekarens rolle er i folkebiblioteket er allsidig. En av primæroppgavene er møte med publikum. I den Nasjonale bibliotekstrategien 2020- 2023, står det at en av oppgavene til folkebiblioteket er å formidle, «Bibliotekets innhold og tjenester skal gjøres kjent» (Kulturdepartementet, 2019, s. 13).

Å formidle kan gjøre brukeren bevisst på det tilbudet som finnes, kulturkvelder, folkeverksted og databaser som er tilgjengelige. Biblioteks og bibliotekarens arbeide må ikke stoppe her. Brukeren må også selv kunne navigere sitt informasjonsbehov. I denne overgangen går bibliotekaren fra å være en formidler til å bli en veileder. Bibliotekaren må veilede brukeren i sin søken etter informasjon. Med den rette veiledningen vil brukeren kunne operere i folkeverkstedet på egenhånd samt operere i databaser og søkesystemer.

Vår oppgave som veiledere er å bruke vår ekspertise, ikke finne andres fagekspertise for brukeren. ++

Hva gjør vi får å sikre at brukeren får et godt utbytte av en slik veiledning?

«Bibliotekaren har heller ikke anledning til å bygge opp et langsiktig forhold til sine brukere. Hensikten med veiledning er at fokuspersonenes mestringskompetanse styrkes.» (Tveiten, 2019, s. 22).

Korte møter i skranken eller blant hyllene gir ikke mye tid for bibliotekaren å gi en innførende veiledning. Her skal en kartlegging av brukers informasjonsbehov og eksisterende kompetanse skje, samt finne en mulig løsning på å dekke informasjonsbehovet. Birgitta Hansson mener bibliotekaren må tenke prosess og ikke så mye produkt. Da vil brukeren oppnå en kompetanse på å kartlegge sitt eget informasjonsbehov og metoder får å løse disse (Hansson, 2009).

Det må også tas hensyn til om dette er en prosess brukeren i det hele tatt er ønsker. Bibliotekaren må her være lydhør, noen vil bare ha boken sin å gå.

Hvordan løser du dette i egen praksis? Hvordan formidler du egen ekspertise og tilgjengelighet?

Vil du dele av egen erfaring eller har noen tips og triks? Bare skriv det nede i kommentarene.

Litteraturliste

Hansson, Birgitta.( 2009) Handledning. Et bibliotekperspektiv. I Hansson, Birgitta (red); Lyngfelt, Anna. Pedagogiskt arbete i teori och praktik : om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande. s. 155-176. Lund: BJT

Tveiten.Sidsel. (2009) Veiledning: -mer enn ord. 5 utg.Bergen: Fagbokforlaget. https://media.boknett.no/objects/64/98/150319864/productimage_OS_5f7b7458f59acf68bef6bc2adfd50f68106af6ff.jpg

Kulturdepartementet. 2019: Rom for demokrati og dannelse Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023. Hentet fra URL:https://www.regjeringen.no/contentassets/18da5840678046c1ba74fe565f72be3d/nasjonal-biblioteksstrategi-endelig-uu.pdf

2 kommentarer om “Bibliotekaren – formidler og veileder

  1. Godt innlegg! Viktig å sette fokus på bibliotekarens rolle som veileder for nye brukere, og dette syns vi dere får til veldig bra. Vi kan nevne at vi syntes det var litt rotete skrevet noen steder, men poenget kommer likevel tydelig frem. Dette med å styrke brukerens egen kompetanse er et viktig moment, samt utfordringene vi som bibliotekarer kan møte på når vi skal gjøre nettopp dette. Spørsmålet på slutten var et smart virkemiddel!

  2. Et veldig bra innlegg! Med fokus på jobben bibliotekaren gjør som formidler og veileder, men også som kundebehandler. Fint at dere viser til bakgrunnen for hvorfor bibliotekaren ønsker å gjøre brukeren selvstendig, men også poengterer at noen brukere kun ønsker produktet. Bra at dere tar med kulturdepartementet sin nasjonale bibliotekstrategi som kilde. Likte bruken av spørsmål i teksten, dette gjør den mer interaktiv. Noe små pirk på grammatikk og generell flyt i teksten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *