formidling

Bibliotekaren – formidler og veileder

Publisert den

Av Oda Oftung og Line Svea Bibliotekarens rolle er i folkebiblioteket er allsidig. En av primæroppgavene er møte med publikum. I den Nasjonale bibliotekstrategien 2020- 2023, står det at en av oppgavene til folkebiblioteket er å formidle, «Bibliotekets innhold og tjenester skal gjøres kjent» (Kulturdepartementet, 2019, s. 13). Å formidle kan gjøre brukeren bevisst på […]

etikk

Bibliotekaren som veileder – det etiske ansvaret

Publisert den

Av Vivi Renate Petersen og Shafia Jabeen Iqbal Bibliotekarens status i samfunnet har lenge vært solid. Publikum anser oss som svært pålitelige, sannsynligvis fordi vi ikke har noe å vinne på å manipulere brukerne av biblioteket. Som bibliotekarer må vi forholde oss til mange brukergrupper og personligheter. Så hvilke etiske problemstillinger kan oppstå når vi […]

UH-bibliotek

Det veiledende UH-biblioteket

Publisert den

Av Håvard Loeng og Alexandra Lindh I artikkelen Handledning – ett biblioteksperspektiv (2009) skriver Birgitta Hansson: Det anses vara svårare att utan egen forskningsbakgrund hjälpa studenterna med deras arbete att värdera information ock källor. Att söka och värdera information är en viktig del i avhandlingsarbetet som den disputerade läraren tränat på under lång tid och med handledning (s. 158). […]

kildekritikk

Huskeliste for god kildekritikk

Publisert den

Av: Jeanett Nordby og Åse-marie Sjåstad Evensen Når man skal skrive faglige tekster er det viktig å være kritisk til kildene man bruker. I dag er det lett å finne informasjon på nettet, men det er ikke alltid den informasjonen er riktig. Med tanke på informasjonen man leter etter så kan det som betegnes som […]

kildekritikk

Å forstå kildekritikk: bibliotekaren som ressurs!

Publisert den

Av Trym Lind-Hagen og Thea Ulstad Olsen Kritisk tenkning og etisk bevissthet er et eget verdigrunnlag i lærerplanverket (Utdanningsdirektoratet, u.d.) og skrives som en forutsetning for at elever skal gå god dømmekraft. I dagens samfunn er dette viktig da det florerer av falske nyheter og misinformasjon på sosiale medier og blant verdensledere. Derfor er det […]

kildekritikk

Undervisning i kildekritikk

Publisert den

Skrevet av Helene Ertsås Mathisen og Lina Helén Juell Vi lever i en tid hvor uendelig av ulike kilder blir spredt på internett hver dag. Dette skjer via mange ulike plattformer, både via sosiale medier, nyhetssider og andre nettsider. Hvem som helst har mulighet til å publisere hva de vil på nettet. Dette fører til […]

digital kompetanse

Kildekritikk i et digital samfunn

Publisert den

Av Hanne S. Viken og Dinah S. Sandsengen I dagens samfunn har teknologien, da særlig sosiale medier, blitt en så inkorporert del av hverdagen at vi knapt merker det. Før vi vet ordet av det har vi sjekket siste nytt på twitter og gjort oss opp en mening om et tema. Vi tenker mindre og […]

skolebibliotek

Veiledning i skolebiblioteket etter fagfornyelsen

Publisert den

Skrevet av: Erik Silkoset og Jonas Tufte Østvold I fagfornyelsen og de nye læreplanene i skolen fra høsten 2020 legges det et økt fokus på å “gi elevene et bedre grunnlag for å reflektere, være kritiske, skapende, utforskende og kreative” (Kunnskapsdepartementet, 2019), gjennom praktisk arbeid, kritisk tenkning, digital kompetanse og tverrfaglighet. Skolebiblioteket og -bibliotekaren kan […]