Undervisning i kildekritikk

Skrevet av Helene Ertsås Mathisen og Lina Helén Juell

Vi lever i en tid hvor uendelig av ulike kilder blir spredt på internett hver dag. Dette skjer via mange ulike plattformer, både via sosiale medier, nyhetssider og andre nettsider. Hvem som helst har mulighet til å publisere hva de vil på nettet. Dette fører til mange feilkilder og fake-news. Det blir derfor mer og mer viktig at vi er kritiske til det vi leser på nettet og aktivt vurderer de ulike kildene som blir delt. Dette fører også til større utfordringer og forventninger til bibliotekarene, som på grunn av det skiftende informasjonsmiljøet også må ta del i det faglige miljøet som lærere (Johannesen, Ingvaldsen & Oberg, 2017).

Undervisning i å finne kvalitetskilder til informasjon er en av bibliotekarenes viktigste oppgaver (Johannesen et al., 2017). En analyse av leseferdigheter ved Universitet i Oslo viser at flertallet av norske 15-åringer ikke vet hvordan de kan undersøke om kilder til tekster og nettsider er pålitelige. Det er svært viktig at elever har kunnskap om hvordan de skal vurdere kilder. Kunnskap- og integreringsministeren sier at kritisk tenkning og kildekritikk har fått en mye større plass i læreplanen (Kunnskapsdepartementet, 2020). «Google generasjonen» har oppvokst med internett som en informasjonskilde og opplært med å få tilgang til informasjon raskt og enkelt. Det er derimot ganske annerledes å finne akademisk litteratur av høy kvalitet enn å finne en hurtigdefinisjon eller link til en nettside. Kildekritikk vil ofte anses som viktigst når resultatene vurderes etter søkeprosessen, imidlertid er også kildekritikk viktig også allerede før man starter selve søkeprosessen. Dette er fordi valg av søkeord påvirker søkeresultatet og dermed de kildene man skal evaluere. (Johannesen et al., 2017).

Studier viser tydelig at mange elever sliter med kildekritikk. I den digitale tiden vi lever i finner vi også mange tvilsomme kilder når vi søker etter informasjon på nettet. Skolebibliotekarene har derfor en viktig oppgave med å undervise elever i evaluering av kilder, samtidig som å undervise i hvordan elevene kan søke for å finne gode og kvalitetssikre kilder. 

Kilder: 

Johannesen, H., Ingvaldsen, S. & Oberg, D. (2017). Media and Information Literacy in Higher Education: Educating the Educators. Oxford: Elsevier Science & Technology

Kunnskapsdepartementet. (2020). Mange elevar strever med kjeldekritikk. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mange-elevar-strever-med-kjeldekritikk/id2770624/ (Lenker til en ekstern side.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *