Velkommen til fagbloggen for Bibliotek og læring høsten 2020!

I følge programplanen har faget BIB2300 dette arbeidskravet:

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

“Studenten må publisere eit innlegg og ein kommentar i emnets blogg. Arbeidskrav skal vere gjennomført innan fastlagd tid, og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Om arbeidskravet ikkje vert godkjent, skal studenten få høve til å levere ein omarbeidd versjon.”

Både bloggpostene og kommentarene skal være relatert til fagets pensum og forelesninger. Studentene er selv ansvarlige for det faglige nivået på innleggene og kommentarene. Se Canvas for nærmere beskrivelse av krav, instruksjon for påmelding til tema og tidspunkt mm.

Heidi Kristin Olsen er moderator for bloggen.