Ingen forhandlingsvilje fra statens side

Fra NTL-nettsiden: – Staten har ikke levert et eneste konkret tallfestet tilbud på lønn, og har ikke kommet oss i møte på de andre kravene våre heller. Tvert imot har de fremmet krav som vil svekke arbeidsvilkårene og innflytelsen over lønnsutviklingen for de ansatte og deres tillitsvalgte, sier NTL-leder John Leirvaag om oppgjøret i staten. Sammen med LO Stat brøt […]

UiOs lønnsutspill vekker harme

I en artikkel i Uniforum er NTL-leder Ellen Dalen sterkt kritisk til signalene UiO og personaldirektør Irene Sandlie sender i forbindelse med årets hovedtariffoppgjør. – Ønsker de et samfunn med større økonomiske forskjeller? undrer hun. – Folk tror at det blir mer penger til alle med større lokal pott. Men slik blir det ikke. Noen kommer til å få mye, […]

Åpent møte 29. april

Omstrukturering i høyere utdanning: Bidrar reduksjon i antall institusjoner og læresteder til økt kvalitet, eller til nedbygging av kunnskapssamfunnet? Tema for møtet: Regjeringa har lansert 7 mål for utdanning og forskning. Ett av dem er å blåse liv i Stjernø-utvalgets rapport: «Vi har nå satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om struktur i høyere utdanning. Målet med prosessen er å […]

Årsmøte 27. mars

Vi innkaller med dette til årsmøte for NTL Høgskolen i Oslo og Akershus. TID: Torsdag 27. mars 2014 kl. 15.30 – kl. 1800 STED: Kurs og konferansesenteret i Pilestredet 46, 3.etg Før åpningen av årsmøtet vil Asta Bye legge fram resultatene fra den utsendte spørreundersøkelsen. Dagsorden Åpning Konstituering Styrets årsberetning Revidert regnskap Innkomne forslag Budsjett Valg Avslutning Vel møtt! Med […]

Tillitsvalgt for NOVA på SVA

NTL-medlemmer på NOVA hadde møte i dag og bestemte at Nina Eriksen blir tillitsvalgt for NOVA på Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA). Nina Eriksen har vært tillitsvalgt for NTL på NOVA de siste årene.Andre saker på dagsorden var regnskap for NTL NOVA 2013, samarbeid med AFI om IDF-saker på SVA, medlemmer til tilsettingsråd og hvordan medlemmene på NOVA skal […]

NTL girer opp til årsmøte

På årsmøtet i mars skal det velges nytt styre for NTL, og valgkomiteen ønsker innspill til nye kanditdater. Ta kontakt med leder for valgkomiteen, Karin Bjørnebo Løvli, for mer informasjon og tips om kandidater. Les mer om NTL NOVA

NTL blogger

Velkommen til den nye bloggsiden til NTL ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Blogger er foreløpig Anders S. Lyng og Nina Eriksen, på vegne av styret ved HiOA.