Kvinne står i vinduet med ryggen til, og trekker fra gardinene.

Seminar: Vold og kontroll i minoritetsnorske familier

Hva kjennetegner vold og kontroll i minoritetsnorske familier, og hvordan håndteres disse utfordringene i storsamfunnet?

I mars i år måtte vi som følge av koronaepidemien dessverre utsette seminaret Vold og kontroll i minoritetsnorske familier. Nå er tiden kommet for å gjennomføre arrangementet – nærmere bestemt på Litteraturhuset 17. september. Som følge av offentlige koronarestriksjoner må vi dessverre begrense antall publikummere. Vi vil derfor i forbindelse med påmeldingen praktisere prinsippet om «først til mølla». Samtidig oppfordrer vi organisasjoner til å melde på kun en deltaker per organisasjon.

Streaming

Seminaret er nå fulltegnet, men blir direktesendt og kan sees fra denne lenken (youtube.com). Seminaret varer fra klokken 09:00 til 12:00.

Om seminaret

Hva kjennetegner vold og kontroll i minoritetsnorske familier, og hvordan håndteres disse utfordringene i storsamfunnet? I norsk offentlighet har vi sett en økende oppmerksomhet rundt dette temaet.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA (oslomet.no) har i perioden 2014 – 2024 et større forskningsprogram om vold i nære relasjoner. En del av dette programmet er viet forskning i tilknytning til Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. I dette seminaret formidler forskerne resultater fra disse forskningsprosjektene.

Prosjektene er finansiert av Kunnskapsdepartementet som et tiltak i handlingsplanen. Ved å legge forskningen inn i NOVAs Voldsprogram ønsker departementet å bidra til en helhetlig kunnskapsutvikling om vold i nære relasjoner i en norsk kontekst.

Les om Voldsprogrammet!

Program

Åpning
Direktør ved NOVA, Guro Ødegård (oslomet.no)
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Grunde Kreken Almeland (stortinget.no)

Innlegg & kommentarer 

Foreldrerestriksjoner og -sanksjoner. Hvem opplever hva – og hva skal vi kalle det?
Postdoktor Ingrid Smette (oslomet.no), Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO.

Dydig, diplomatisk eller dritt lei? Unge muslimske jenter og «negativ sosial kontroll»
Forsker Monika Grønli Rosten (oslomet.no), Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

Kommentar: Nancy Herz (gyldendal.no)
Samfunnsdebattant og medforfatter av boka Skamløs

Når vold og kontroll krysser grenser. Om transnasjonale voldsrepertoar.
Forsker Anja Bredal (oslomet.no), Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

Forebygging av vold og kontroll i minoritetsfamilier. Nye løsninger, nye utfordringer?
Forsker Jane Dullum (oslomet.no), Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

Kommentar: Rachel Eapen Paul
Konsulent og medlem av GREVIO, Istanbulkonvensjonens overvåkingsorgan

Ordstyrer: Marie Louise Seeberg (oslomet.no), forskningsleder NOVA ved OsloMet

Vi følger Folkehelseinstituttets regler for gjennomføring av arrangementer (fhi.no).