Forsker Jane Dullum ved NOVA. Foto: StudioVest/NOVA

Ny rapport om «omvendt voldsalarm»

NOVA har evaluert kontaktforbud med elektronisk kontroll (straffeloven § 57) i saker om vold i nære relasjoner.

Kontaktforbud med elektronisk kontroll, såkalt omvendt voldsalarm, er et beskyttelsestiltak som ble innført i norsk rett i 2013 (straffeloven § 57). Formålet med ordningen er å bedre beskyttelsen for utsatte for vold i nære relasjoner og å flytte belastningen ved elektronisk kontroll fra den voldsutsatte til voldsutøver.

Jane Dullum har evaluert praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoner.

Evalueringen viser at få saker og en høy terskel for bruk av ordningen gjør at den til nå må sies å ha hatt liten betydning som beskyttelsestiltak. Evalueringen viser også at omvendt voldsalarm kan vise seg å fungere godt som beskyttelsestiltak, og at en videre satsing på ordningen vil bidra til å styrke beskyttelsen og livssituasjonen til voldsutsatte.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet, og inngår i NOVAs Forskningsprogram om vold i nære relasjoner.

Les intervju med Dullum på oslomet.no: Hvorfor blir omvendt voldsalarm så lite brukt? (oslomet.no)

For mer informasjon, kontakt Jane Dullum: jane.dullum@oslomet.no

Les og last ned rapporten gratis:

Dullum, J. (2020). «Omvendt voldsalarm». En evaluering av kontaktforbud med elektronisk kontroll (straffeloven § 57) i saker om vold i nære relasjoner (fagarkivet.oslomet.no). NOVA Rapport 15/20