Portrett av Lars Roar Frøyland

Disputerer om voldsbruk i en digital ungdomstid

Hvordan kan digitale medier påvirke forekomsten av vold blant ungdom? Doktorgradsstipendiat Lars Roar Frøyland har forsket på dette, og skal forsvare sin ph.d.-avhandling den 17. desember.

Torsdag 17. desember skal Lars Roar Frøyland forsvare sin ph.d.-avhandling. Frøyland er doktorgradsstipendiat på Voldsprogrammet ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, og er tilknyttet seksjon for ungdomsforskning.

Frøyland, som har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo, skriver avhandling om voldsbruk i en digital ungdomstid. Han har benyttet statistiske analyser til å undersøke hvordan digitale medier påvirker forekomsten av vold blant ungdom. Disputasen arrangeres av psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

– Jeg har alltid hatt en faglig forkjærlighet for de som befinner seg litt på utsiden av det «normale» samfunnet, om det så skulle være i form av rus, vold eller andre typer handlinger som går litt på tvers av det andre mennesker gjør. At jeg endte opp med å skrive om vold blant jevnaldrende var likevel tilfeldig, sier Frøyland.

– Tematikken har blitt mer og mer spennende

Frøyland forteller at han endte opp med dette temaet grunnet en utlyst stilling i Voldsprogrammet:

– Jeg hadde lenge vurdert om det var på tide å ta skrittet videre fullt inn i forskerverden, og det var denne stillingen som fikk ballen til å rulle. Jeg må legge til at tematikken har blitt mer og mer spennende med tiden, da en langvarig nedgang i både vold og annen problematferd blant norsk ungdom plutselig ser ut til å ha snudd, og dette vekket nysgjerrigheten om hvorfor det skjer, sier Frøyland.

Frøylands funn tyder på at voldsbruk blant norske ungdommer gikk kraftig ned i perioden fra 2007 til 2015, en periode som sammenfaller med veksten av bruk av digitale medier. Analysene viser at ungdoms voldsbruk økte igjen i perioden fra 2015 til 2018. En mulig forklaring kan være at bruken av smarttelefoner har ført til at unge ikke trenger å være hjemme for å bruke digitale medier, og at nedgangen i problematferden som skyldtes at ungdom var mer hjemme nå har snudd.

Fortsetter som forsker ved NOVA

Når Frøyland har fått forskertittelen skal han fortsette å jobbe for NOVA. De neste to årene skal han jobbe med to forskningsprosjekter. Det ene prosjektet handler om seksuelle overgrep på nett mot barn og unge, og det andre handler om sammenhengen mellom utsatthet for vold og overgrep i oppveksten og levekår i ung voksen alder.

– Jeg trives godt med å drive med oppdragsforskning fordi jeg da kan levere kunnskap på faglige og politisk aktuelle problemstillinger til mottakere som er genuint interessert i det jeg finner ut, sier Frøyland.

– Hvordan har det vært å jobbe med denne ph.d.-avhandlingen?

– Nå som vinteren forhåpentlig er i anmarsj må jo en god sammenligning være 5-mila på ski. Man går og går og går, på enkelte tidspunkter er man usikker på om man noensinne kommer til mål, men plutselig er man inne på stadion. Og nå er det vel i grunnen bare oppløpssiden igjen.

– Det har vært en lang prosess, men jeg er veldig glad for at jeg har fått gjøre det nettopp her på NOVA. NOVA har et miljø bestående av masse kompetente, engasjerte mennesker, som alltid er klare for å stille opp dersom det er behov for det. Jeg har også hatt et fantastisk samarbeid med veilederen min Tilmann von Soest, så prosessen har egentlig gått ganske greit.